1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimizin ilk genel kurul toplantısı 06.02.2017 tarihinde saat 19:30 de Nilüfer Dernekler Yerleşkesi toplantı salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise 12.02.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı yazılı bildirim ile duyurulacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

                                                                                                                                            
Toplantı Gündem Maddeleri

  1. Yoklama ve açılış konuşması
  2. Saygı duruşu ve istiklal marşı
  3. Divan heyetinin seçilmesi
  4. Faaliyet raporunun okunması
  5. Yönetim ve Denetim kurulları seçimi
  6. Geçici tüzüğün oylanması
  7. Federasyona katılmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış

 

 

06.02.2017  TARİHLİ GENEL KURULA AİT HAZİRUN LİSTESİ

 

 

Sıra No Adı soyadı Tebliğ Tarihi İmza
AHMET NİŞANOT
ALİ ERDOĞAN
AYHAN KAZANCI
BAHADIR DEMİRCİ
CÜNEYT YILMAZ
DENİZ YÜCEER
ERCAN MUTLU
ERKAN SEVİNDİK
FATİH SOLMAZ
GÖNÜL GÜNEZ
HALİL TARIN
HANDAN CAN
HASAN HÜSEYİN ORUÇ
İSMAİL KARATAŞ
MAHMUT VAROL
MEHMET ÖZDEN
MELİHA SÖNMEZ ARSLAN
METİN YAZAR
MURAT DEMİR
MURAT TURAN
NAMIK BUDAK
NESRİN YILMAZ
NİHAN SUVAR
NURCAN ÜÇÖZ
NURİ TARAKÇI
ONUR KARGI
ÖZLEM GENÇ
PINAR ERGÜZEN
SERHAT YALDIZ
TAMER KÜÇÜK
YILMAZ DOĞAN