HAKKIMIZDA

Derneğimiz, Doğadaki bitki ve canlı türlerinin yaşatılması ve nesillerinin sürdürülmesi için bilimsel ve toplumsal etkinlikler yürütülmesi, Çevre ve ekolojiye dost tarım şekillerinin desteklenmesi; ekolojik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve ekolojik yaşamla ilgili faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olunması, İnsanlığın doğal afetlere, nükleer tehlikelere, savaşların getirdiği yok edici tehditlere ve doğal olmayan diğer tehlikelere karşı hazırlıklı olmasının sağlanması için arama-kurtarma, sağlık gibi destek ekiplerinin oluşturulması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Doğa sporlarının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve kitlelerin doğa sporları yapabilmesi için uygun koşulların yaratılması, spor amaçlı kursalar düzenlenmesi, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi Dünya tarihsel kültür mirasının, ülkemizdeki çok kültürlülüğün, özelde fotoğrafçılığın, genel de halk sanatlarının ve çağdaş sanatların yaşatılması, tanıtılması, kitlelere ulaştırılması, kültür doğa dengesinin korunması amacı ile kurulmuştur.