YÖNETİM KURULUMUZ

  • BAŞKAN – Erkan SEVİNDİK
  • BAŞKAN YARDIMCISI – Ayhan KAZANCI
  • SEKRETER – Gönül GÜNEZ
  • SAYMAN – Ahmet NİŞANOT
  • ÜYE – Nuri TARAKÇI
  • ÜYE – Metin YAZAR
  • ÜYE – Hasan Hüseyin ORUÇ

DENETLEME KURULUMUZ

  • Hayriye TARAKÇI
  • Tamer KÜÇÜK
  • Cüneyt YILMAZ